Supervisie

Terug naar overzicht

Binnen supervisie vertrek je vanuit jouw eigen praktijk waarin je jouw handelen centraal zet als therapeut.

Supervisie is een begeleid leerproces waarin een therapeut of hulpverlener zijn beroepsidentiteit ontwikkelt door zijn ervaringen te exploreren en erop te reflecteren met als doel zich de persoonlijke toepassing van het vak eigen te maken (Hanekamp).

De bedoeling van supervisie ligt in het bewust worden en verdiepen van eigen kwaliteiten, het verkennen van valkuilen en het vinden van antwoorden. Supervisie die wij aanbieden is afgestemd op dans- en bewegingstherapeuten, bewegingsanalisten, lichaamsgerichte- en ervaringsgerichte psychotherapeuten.

 

Individuele therapeuten; bij wie ?

Niek Ghekiere (1976)

Stephanie de Bruijckere (1977)

Dirk Ghekiere (1954)

Lieve Verhelle (1956)

©2019 Agape Belgium | Algemene voorwaarden | Privacybeleid | Juridische informatie