Leertherapie

Terug naar overzicht

Als therapeut ben jij het belangrijkste therapiemiddel in het contact met de cliënt. Leertherapie geeft je de mogelijkheid persoonlijke thema’s te verkennen en hanteerbaar te maken.

De leertherapie is enkel bedoeld voor therapeuten in opleiding of voor werkende therapeuten. Wij bieden leertherapie aan voor dans- en bewegingstherapeuten en lichaamsgerichte psychotherapeuten.

Je krijgt de mogelijkheid persoonlijke thema’s te verkennen en hanteerbaar te maken.Deze ontwikkeling draagt bij tot een bewust leven enerzijds en een stevigere attitude als therapeut anderzijds. Je ervaart de verschillende dynamieken van een therapeutisch proces, je leert over de interventies en de manier waarop therapie bijdraagt tot groei, bewustwording en het bereiken van de gestelde doelstellingen.

Bij het volgen van leertherapie schrijf je na elke bijeenkomst een verslag. Na afloop van de sessies krijg je van de leertherapeut een attest waarop het aantal gevolgde uren leertherapie op vermeld staan.


Individuele therapeuten; bij wie ?

Niek Ghekiere (1976)

Stephanie de Bruijckere (1977)

Dirk Ghekiere (1954)

Lieve Verhelle (1956)

©2021 Agape Belgium | Algemene voorwaarden | Privacybeleid | Juridische informatie